Utvärdering

Som patient hos oss följer vi hela tiden hur hon eller han mår och om behandlingen fungerar för personen. Vi kanske behöver justera dosen på eventuell medicin, eller behov kanske finns av någon annan form av behandling.

Tillsammans utvärderar vi patientens vårdplan för att se om det är något som behöver ändras eller om mer hjälp behövs.

 

 

Systematisk utvärdering av vården

I patientsäkerhetsarbetet arbetar vi både förebyggande och utredande av inträffade vårdhändelser för att patienten ska få en god och säker vård. 

Synpunkter

Både patienter och närstående är välkomna att lämna synpunkter på vården. Det finns olika sätt att lämna sina synpunkter, direkt till kliniken eller till Stockholms läns sjukvårdsområde centralt.