Att arbeta inom rättspsykiatri

Att arbeta med patienter som är dömda till rättspsykiatrisk vård kräver att du har förmågan att se människan bakom brottet och möta patienten i olika situationer.

All vård och behandling sker i team, vilket innebär att sjuksköterska, skötare, läkare, psykolog, kurator och arbetsterapeut alla deltar i vårdinsatserna kring patienten. Detta gör att vi kan anpassa dessa efter varje patients individuella behov. Vi är stolta över att vårt sätt att jobba medför ytterst få tvångsåtgärder, jämfört med slutenvården i övrigt.

Vi erbjuder Dig ett trevligt arbetsklimat och har återkommande internutbildningar bland annat Hot & Våld (Bergenmodellen), Hjärt- och lungräddning och SUST (Tillsammans ut? Tillsammans tillbaka!) en helt ny och i Sverige unik utbildningssatsning för medarbetare som genomför ledsagade utevistelser med patienter. 

Detta erbjuder vi

Hos oss pågår ett ständigt kvalitets- och utvecklingsarbete i en god arbetsmiljö. Förutom ett trevligt arbetsklimat erbjuder vi:

  • Flexibla arbetstider
  • Individuell lönesättning
  • Kompetensutveckling
  • Handledning
  • Fri hälso- och sjukvård upp till högkostnadsskyddet
  • Vi uppmuntrar och rekommenderar friskvård varför vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag och friskvårdstid.

Vi tillämpar drogtest och registerkontroll inför alla anställningar. Du kommer därför att bli kontaktad av vår företagshälsovård Falck och erbjudas tid för undersökning. 

Är du nyfiken och vill veta mer om oss så är du välkommen att kontakta vår personalhandläggare.

 

Förändring kan ta tid men man får inte ge upp. Det har jag fått se prov på många gånger säger Peter som jobbar inom Rättspsykiatri Vård Stockholm.

Peter Gullbro - skötare

Senast ändrad 2024-06-25

Informationsansvarig: Ola Broström

Skribent: Marie Lilja