För besökare

Det här behöver du som ska besöka oss känna till.

Inför besöket

Alla besök måste bokas i förväg, vilket du gör genom att kontakta patientens avdelning. Senast en dag innan besöket måste du meddela ditt fullständiga namn och personnummer till avdelningen. I vissa fall behöver vi även inhämta godkännande för besöket från en annan myndighet, såsom när en patient är häktad.

Om det finns minderåriga är också de välkomna tillsammans med sin vårdnadshavare eller annan vuxen som vårdnadshavaren sett ut. Beroende på hur avdelningen ser ut finns olika rutiner vad som gäller vid besök av barn, men det måste alltid göras en ordentlig planering mellan den vuxna och särskilt utsedd personal i god tid innan besöket. Det kan innefatta att man träffas i ett besöksrum mer lämpat för barns behov och ger barnanpassad information innan besöket.

Som besökare är det vanligt att man vill ta med sig eller lämna in något till sin närstående vid besöket. Avdelningar har olika regler för vad som får tas med, varför det i så fall är bra att prata med avdelningspersonalen om detta innan besöket.

Hur går ett besök till?

När du kommer för besöket måste du ta med en godkänd legitimation. Du kommer att få hänga av dig ytterkläder, väskor och låsa in föremål som du inte får ta med dig in i särskilda besöksskåp. Dessa trygghetsregler finns till för din, din närstående, andra medpatienter och personalens säkerhet. För att kunna upprätthålla patientsekretess och våra patienters integritet råder ett generellt förbud mot foto- och videoupptagning i våra lokaler.

Det är viktigt att du som besökare ska känna dig trygg när du kommer på besök. Då patienter har olika behov utifrån var de befinner sig i sin vårdprocess gör överläkaren en individuell bedömning kring hur besöket lämpligast går till väga. Det kan till exempel vara att personal ska sitta med inne på rummet under besöket. Vid det första besöket är personalen alltid med för att presentera sig, beskriva hur besöket går till och finnas där för att besvara frågor.

Besökare till Helix

Alla besökare till Helix måste passera vår inpasserings- och säkerhetskontroll, vilket är en del i vårt arbete för att skapa en trygg och säker vårdmiljö för alla som vistas här. Du får inte ta med sig mobiltelefon, läsplatta eller dator vid besöket. Har du med sig något av ovanstående kommer du få låsa in dem i ett besöksskåp i receptionen.

Sektion Nord

Postadress:
Rättspsykiatri Vård Stockholm
Sektion Nord, ange avd 
Namn på mottagare
Dr Ziegerts väg 7
194 45 Upplands Väsby

Besöksadress:
Rättspsykiatri Vård Stockholm
Sektion Nord
Löwenströms väg 5
194 45 Upplands Väsby

Vägbeskrivning

Sektion Syd

Postadress: 
Rättspsykiatri Vård Stockholm
Sektion Syd, Helix
Avd H1-H6
Öppenvårdsmottagning
Alfred Nobels Allé 41
141 52 Huddinge 

Avd M66-M68
Medicingatan, Huddinge sjukhus
Huddinge sjukhusområde
141 86 Stockholm

Vägbeskrivning

Senast ändrad 2024-01-15

Informationsansvarig: Ola Broström

Skribent: Marie Lilja