Brukarråd rättspsykiatri vård Stockholm

-En möjlighet att vara delaktig och påverka ledning, organisation och beslutsfattande inom Rättspsykiatri Vård Stockholm.

Sedan slutet av 2015 finns ett brukarråd som träffas 3-4 gånger per termin och består av representanter för lokala patient- och närståendeföreningar och representanter för klinikledningen samt klinikens vårdutvecklare och brukarinflytandesamordnare. Utöver dessa möten pågår projektarbeten i arbetsgrupper som bemannas av både representanter från verksamheten och från brukarrådet.

Målet är att rådet ska leda till att utveckla verksamheten med patienter och närståendes behov i fokus. Brukarrådet ska vara ett forum för frågor, information, förslag och synpunkter för att tillsammans med verksamheten tillsätta arbetsgrupper som under en begränsad tid arbetar med konkreta frågeställningar. Arbetsgrupperna som består av både medarbetare från verksamheten och representanter från brukarrådet ska mynna ut till produkter, arbetssätt och likande som kan användas i verksamheten.

Patienter och närstående som vill veta mer om brukarrådet och kanske bidra till arbetet kan kontakta föreningarna som är medlemmar i brukarrådet.

Attention Stockholms län

Brukarföreningen Stockholm

RSMH-Mälardalen Gotland

Riksföreningen PAR

Senast ändrad 2024-05-27

Informationsansvarig: Ola Broström

Skribent: Klas Sundström