Journal via nätet

Sedan april 2017 införs successivt Journal via nätet på mottagningar inom psykiatrin. Du som är patient på de här mottagningarna och som 18 år eller äldre, kan läsa din journal via säker inloggning med e-legitimation på 1177 Vårdguiden. 

Se och hör hur vår anläggning Helix i Huddinge växte fram och hur resultatet blev efter många års arbete & planering.

Stöd till barn

Vi ger råd och stöd även till våra patienters barn. 

Peter berättar...

Förändring kan ta tid men man får inte ge upp. Det har jag fått se prov på många gånger säger Peter som jobbar inom Rättpsykiatri Vård Stockholm.