Välkommen till Rättspsykiatri Vård Stockholm

Välkommen till Rättspsykiatri Vård Stockholm

En samordnad modern rättspsykiatri.

Förändring kan ta tid men man får inte ge upp. Det har jag fått se prov på många gånger säger Peter som jobbar inom Rättspsykiatri Vård Stockholm.

Peter Gullbro - skötare

Se och hör hur vår anläggning Helix i Huddinge växte fram och hur resultatet blev efter många års arbete & planering.

Helix - rättspsykiatrisk vårdavdelning

Stöd till barn

Vi ger råd och stöd även till våra patienters barn.