Kontakt

Första kontakten med oss sker vanligtvis via kriminalvården.

Målet med vården är att förbättra patientens psykiska hälsa och att bli fri från eventuellt missbruk för att kunna ha ett bra fungerande liv. Målsättningen är förstås också att minimera risken för återfall i allvarliga brott.

Tillsammans med patienten planerar vi behandling, samordning och uppföljning av den vård som är nödvändig. Vi bjuder också in närstående att vara delaktiga i patientens vård, om han eller hon själv vill det.