Miljöarbete

"Naturen har ett skyddsvärde och människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl" (utdrag ur Miljöbalken)

Vi för ett aktivt miljöarbete och följer Sveriges nationella miljökvalitetsmål på väg mot en hållbar utveckling.

Våra medarbetare uppmuntras att delta, påverka och jobba för ständiga förbättringar och bättre arbetssätt som dessutom minskar vår miljöpåverkan. Vårt miljöarbete är hälsofrämjande, med en övertygelse att miljö och hälsa går hand i hand. 

Senast ändrad 2024-01-15

Informationsansvarig: Ola Broström

Skribent: Marie Lilja