Kontaktuppgifter Löwet (säkerhetsklass 3)

Vid frågor gällande besök, ring respektive avdelning.

Vid frågor gällande besök, ring respektive avdelning.  

  • Avd 30   08-587 335 30
  • Avd 31   08-587 335 31
  • Avd 32   08-587 335 32
  • Avd 33   08-123 494 33
  • Avd 34   08-587 335 34
  • Avd 35   08-123 494 35
  • Avd 36   08-123 494 36
  • Telefax   08-590 864 57
  • Sekreterare 08-123 421 54
  • Öppenvårdsmottagningen (RPÖ)  08-587 335 28

Platsförfrågningar jourtid 08-123 419 01/02

För platsförfrågningar och övriga frågor dagtid se kontaktuppgifter nedan.