Behandling

Behandlingen hos oss kallas också för rehabilitering.

Den kan ta lång tid, ofta flera år, och syftet är att personen ska kunna komma tillbaka till ett värdigt liv i samhället. Både vård och krav anpassas efter individens egna förutsättningar.

I behandlingen ingår brottsbearbetande samtal och utbildning i psykisk sjukdom och missbruk. Detta för att personen själv bättre ska förstå sin sjukdom och få verktyg för att kunna må bättre. Vi hjälper till med motivation till drogfrihet och att inte återfalla i kriminalitet.

En trappstegsmodell med små krav

Under behandlingens gång ställs successivt ökade krav på patienten i syfte att han eller hon ska kunna vistas alltmer utanför vårdavdelningen under kontrollerade former. Mot slutet av trappan kan behandlingen ha utmynnat i att personen har sysselsättning och andra aktiviteter utanför vårdavdelningen.

Framtida vård

När personen har kommit så pass långt i rehabiliteringen att hon eller han mår bättre och har en fungerande vardag kan denne bli hänvisad till vår rättspsykiatriska öppenvård. Där samarbetar kommun och landsting tillsammans för att hjälpa personen att ta mer ansvar för sin hälsa och sitt liv.

Ofta ingår drogkontroller och annan medicinsk behandling även i öppenvårdsbehandlingen. En noggrann vårdplanering är också viktig för att få de bästa förutsättningarna för att i egen takt kunna återanpassa sig till samhället.

Vem bestämmer om frigång?

Frigång är tillstånd att vistas utanför vårdavdelningen men inom sjukhusets område.

För patienter som vårdas enligt lagen om rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning bestämmer Förvaltningsrätten om eventuella frigångar och permissioner.

För personer som vårdas enligt lagen om rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning kan överläkaren på vårdavdelningen besluta om frigångar och permissioner.