För närstående

För dig som har en närstående som är patient hos oss på Rättspsykiatri Vård Stockholm 

Vi ser positivt på att närstående deltar i arbetet kring våra patienter.

Vår personal erbjuder individuellt anhörigstöd vilket innebär information och stöd till anhöriga genom patientens behandlare.

Sekretess

På grund av patientsekretessen får vi inte diskutera din närståendes behandling med dig. Din närstående kan dock lämna sitt samtycke till det och då går det naturligtvis bra. Då är du också välkommen till mottagningen och kan få vara med på möten som gäller din närståendes vård om han/hon vill det.

Vill din närstående inte att du ska vara delaktig i hans/hennes behandling så kan vi tyvärr inte dela information med dig. Dock kan du vända dig till någon av de organisationer för närstående som finns, se rubriken Stödorganisationer i menyn till vänster.