Rättspsykiatrisk vård i Stockholm

Vi bedriver rättspsykiatrisk vård för patienter från hela Stockholms län. 

Våra patienter är personer som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Men också andra frihetsberövade personer som är i behov av psykiatrisk vård. Patienterna kommer ofta till oss från kriminalvården.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att förbättra patienternas psykiska ohälsa och sociala förmåga. Dessutom ingår att minska dödligheten i psykisk sjukdom och minska risken för återfall i brott. Patienten är ofta hos oss under lång tid och vi strävar efter både hög vårdkvalité och en god boendemiljö. 

Vi samarbetar med många andra aktörer, bland andra kriminalvården, kommuner, stödorganisationer och andra rättspsykiatriska regionkliniker. 

Organisation

Rättspsykiatri Vård Stockholm har cirka 500 medarbetare fördelade på två sektioner: Nord och Syd. 

I sektionerna ingår totalt 15 vårdavdelningar och två öppenvårdsmottagningar. Vid sektion Syd finns vård i säkerhetsklass 1, 2 och 3 och vid sektion Nord vård i säkerhetsklass 3. Säkerhetsklass 1 är den högsta klassen av säkerhet. 

Sektion Nord

Postadress:
Rättspsykiatri Vård Stockholm
Sektion Nord, ange avd 
Namn på mottagare
Dr Ziegerts väg 7
194 45 Upplands Väsby

Besöksadress:
Rättspsykiatri Vård Stockholm
Sektion Nord
Löwenströms väg 5
194 45 Upplands Väsby

Vägbeskrivning

Sektion Syd

Postadress: 
Rättspsykiatri Vård Stockholm
Sektion Syd, Helix
Avd H1-H6
Öppenvårdsmottagning
Alfred Nobels Allé 41
141 52 Huddinge 

Avd M66-M68
Medicingatan, Huddinge sjukhus
Huddinge sjukhusområde
141 86 Stockholm

Vägbeskrivning

Senast ändrad 2024-01-15

Informationsansvarig: Ola Broström

Skribent: Marie Lilja