Skriv ut den här sidan

Välkommen till...

...Helix, sektion Syd. Vården bedrivs nära Huddinge sjukhus i ljusa, fräscha och mycket ändamålsenliga lokaler.

Rättspsykiatri Vård Stockholm har funnits som egen verksamhet sedan 2011. Vi är drygt 450 medarbetare uppdelat på två sektioner, Syd och Nord. Vi har sex vårdavdelningar och en öppenvårdsmottagning på Helix där vi bedriver högspecialiserad rättspsykiatrisk vård. 

Arbetet på våra avdelningar bygger på god omvårdnad med tydlig struktur och högt säkerhetstänkande. Vi är stolta över att vårt sätt att jobba medför ytterst få tvångsåtgärder, jämfört med slutenvårdspsykiatrin i övrigt.

Vi erbjuder ett trevligt arbetsklimat och har återkommande internutbildningar bland annat i form av dialogseminarier. All personal får både grund- och repetitionsutbildning i Hot & Våld (Bergenmodellen) samt i hjärt- och lungräddning. 

 

Sektion Syd

Helix, Avd H1-H6                         Avd M66-M68
Öppenvårdsmottagning            Medicingatan, Huddinge sjukhus
Alfred Nobels Allé 41                 Huddinge sjukhusområde
141 52 Huddinge                        141 86 Stockholm

Vägbeskrivning