Välkommen till Helix, sektion Syd

Vården på Helix bedrivs nära Huddinge sjukhus i ljusa, fräscha och mycket ändamålsenliga lokaler.

Rättspsykiatri Vård Stockholm har funnits som egen verksamhet sedan 2011. Vi är drygt 500 medarbetare uppdelat på två sektioner, Syd och Nord. Vi har sex vårdavdelningar och en öppenvårdsmottagning på Helix där vi bedriver högspecialiserad rättspsykiatrisk vård. 

Arbetet på våra avdelningar bygger på god omvårdnad med tydlig struktur och högt säkerhetstänkande. Vi är stolta över att vårt sätt att jobba medför ytterst få tvångsåtgärder, jämfört med slutenvårdspsykiatrin i övrigt.

Vi erbjuder ett trevligt arbetsklimat och har återkommande internutbildningar bland annat i form av dialogseminarier. All personal får både grund- och repetitionsutbildning i Hot & Våld (Bergenmodellen) samt i hjärt- och lungräddning. 

 

Sektion Syd

Postadress: 
Rättspsykiatri Vård Stockholm
Sektion Syd, Helix
Avd H1-H6
Öppenvårdsmottagning
Alfred Nobels Allé 41
141 52 Huddinge 

Avd M66-M68
Medicingatan, Huddinge sjukhus
Huddinge sjukhusområde
141 86 Stockholm

Vägbeskrivning

Senast ändrad 2024-01-15

Informationsansvarig: Ola Broström

Skribent: Marie Lilja