Uppföljning och avslut

Alla kan få en bättre situation. Vi arbetar hela tiden för att förbättra patientens psykiska hälsa, stabilitet och livssituation.

Vissa psykiska sjukdomar kräver lång kontakt med psykiatrin, kanske för resten av livet. Men även då är vårt mål att hjälpa till att få en så god psykisk hälsa som är möjligt.

Jag mår bättre - vad händer nu?

När patienten och dennes läkare är överens om att personen mår tillräckligt bra för att inte längre behöva rättspsykiatrisk vård så kan Förvaltningsdomstolen avgöra om den rättspsykiatriska vården antingen ska omformas till rättspsykiatrisk öppenvård eller upphöra. 

Organisationer som erbjuder stöd

Många stödföreningar erbjuder hjälp till dig som har psykiska problem eller beroende, samt till dig som är närstående.

Stöd för närstående

Vår personal erbjuder individuellt anhörigstöd vilket innebär information och stöd till anhöriga genom patientens behandlare.