Projektet för rättspsykiatri (SPRätt)

Projektet för rättspsykiatri syftar till att bättre förstå vad som gör att vissa personer med psykossjukdomar begår våldshandlingar.

Vi tittar brett på genetiska faktorer, livserfarenheter och symtombild samt undersöker hjärnans funktion med datoriserade tester. Under vissa av testerna använder vi hjärnavbildningstekniker. Vi studerar också miljöns påverkan på arvsmassan och jämför de som begått våldshandlingar mot de som inte gjort det och mot friska personer. 

Som patient hos oss kan du bli tillfrågad om du vill delta i forskningsprojektet. Forskningsprojektet är godkänt av regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm. Detta som en försäkran att forskningen går till på rätt sätt och att projektet kan genomföras i planerad form under pågående vård. 

Om vi tror att du skulle kunna passa att vara med i projektet så kommer du att få frågan om du vill delta. Du får då noggrann information om vad just detta projekt skulle innebära för dig. Du kan också själv fråga oss om du eller närstående skulle vilja ingå i pågående forskningsprojekt. 

Vi samarbetar med andra mottagningar i Stockholm och erbjuder även där deltagande i projektet. 

SPRätt är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och Uppsala Universitet.