Stöd till barn

Vi har i uppdrag att ge råd och stöd också till våra patienters barn. 

Inom Rättspsykiatri Vård Stockholm finns barnombud på alla våra enheter, vilka arbetar för att uppmärksamma och se barnets behov. Barnombudets uppgift är att ha fokus på att barnperspektivet lyfts fram men också att bevaka barnens intresse i olika avseenden.

Alla våra enheter har tillgång till särskilt anpassade rum för barn utanför avdelningen. Barn och föräldrar får både skriftlig och muntlig information anpassad till de förhållanden som gäller inom rättspsykiatrin.