Så här fungerar rättspykiatrisk vård

Hos oss på Rättspsykiatri Vård Stockholm hjälper vi personer som blir dömda till rättspsykiatrisk vård


En person som har begått brott under inverkan av en allvarlig psykisk störning kan, enligt svensk lag, inte dömas till fängelse. Istället brukar domstolen besluta om en medicinsk bedömning, en så kallad rättspsykiatrisk undersökning.

I den undersöks om personen i fråga är i behov av rättspsykiatrisk vård. Skulle så visa sig vara fallet så blir domen inte fängelse, utan istället vård inom en rättspsykiatrisk verksamhet som vår. 

Läs vidare om hur rättspsykiatrisk vård fungerar.