Din journal

All vård som du får dokumenteras i din patientjournal. 

Sekretess

Ingen som inte har en vårdrelation med dig ska läsa de uppgifter som finns i din journal.  Vi delar inte ens information med dina andra vårdgivare om du inte godkänner det. Detsamma gäller information till dina närstående om du är myndig. Är du under 18 år så har dina föräldrar eller andra vårdnadshavare rätt att få information om din hälsa och behandling.

Särskilda regler gäller när någon med psykiska problem eller beroendeproblem har barn under 18 år. Vi är skyldiga att informera dina barn om din sjukdom och den behandling du får, men i normalfallet frågar vi naturligtvis först dig om samtycke. 

Sammanhållen journal

För att kunna ge dig bästa möjliga vård använder vi så kallad sammanhållen journalföring inom Stockholms och Gotlands län. Det betyder att vi och många andra vårdgivare - till exempel sjukhus - kan ta del av hela din journal för att vara säkra på att du får rätt behandling. Du måste dock alltid ge ditt tillstånd för att vi ska få dela dina uppgifter med andra vårdgivare.

Syftet med sammanhållen journalföring är att vi ska få en mer samlad bild av dina vårdbehov och vara säkra på att dina uppgifter är aktuella. Du ska helt enkelt slippa upprepa din vårdhistoria varje gång du kommer till en ny vårdgivare. Dina uppgifter skyddas med stöd av Patientdatalagen.

Du kan säga nej

Du har rätt att säga nej till sammanhållen journalföring och det meddelar du i så fall den vårdpersonal som du träffar. De hjälper dig att fylla i de formulär som behövs för att spärra din journal och informerar dig om vad det innebär. 

Uppgifterna i din journal spärras då för andra vårdgivare. Du måste själv berätta för vårdpersonalen hos dina andra vårdgivare vad de behöver veta för att kunna ge dig bra vård.

Patientdatalagen

Regler för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården finns i Patientdatalagen.

Lagen reglerar bland annat:

  • möjligheter för hälso- och sjukvårdspersonal som deltar i vården av en viss patient att ta del av journaluppgifter som behövs för vården även om de skrivits inom en annan sjukvårdsorganisation 
  • regler för vilka som i sitt arbete inom hälso- och sjukvården får ta del av patientuppgifter 
  • patientens rätt att spärra uppgifter i sin journal i ett elektroniskt journalsystem