Utbilda dig hos oss

Vi inom Rättspsykiatri Vård Stockholm tar varje år emot studenter för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Detta gäller såväl läkar- psykolog- och sjuksköterskestuderande som skötarelever. Vi tar emot studenter enligt avtal med Karolinska Institutet och Röda Korsets högskola.

Är du intresserad av att göra praktik hos oss bör du först prata med din högskolas samordnare, eftersom det är din skola som beställer praktikplats hos oss.

Vill du veta mer om vår verksamhet så är du välkommen att kontakta någon av våra personalhandläggare.