Utökad utredning av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Basutredningen visar att du kan ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Du har därför blivit erbjuden att göra en utökad utredning.

En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är medfödd. Exempel på neuropsykiatriska diagnoser är: 

  • Adhd 
  • Aspergers syndrom
  • Autism
  • Språkstörning
  • Tourettes syndrom 

Varför görs en utökad utredning? 

Med en diagnos kan du få en förklaring till dina svårigheter. Du kan också få behandling, patientutbildning och annan hjälp. Utredningen görs oftast på en psykiatrisk mottagning. Väntetiden för att börja utredningen varierar. När du fått en remiss till en mottagning kan personalen där tala om hur länge du kommer att få vänta.

Hur går utredningen till?

Utredningen görs av ett team med läkare och psykolog. Ibland kan även annan personal vara med, oftast en arbetsterapeut eller sjuksköterska. Om du vill är en närstående välkommen att följa med som stöd när du gör utredningen.

Under utredningen får du svara på frågor. De kan vara både muntliga och skriftliga. Om det går vill vi gärna intervjua någon som kände dig när du var barn. Vi kan också behöva läsa dina journaler och prata med vårdpersonal som du träffat förut. För att vi ska få göra det måste du ge oss tillstånd. 

Det är viktigt att veta om du har några andra sjukdomar som påverkar hur du mår. Du får därför lämna blodprov och komma på en kroppslig undersökning. 

Du kan även få göra tester som mäter kognitiva funktioner, till exempel koncentration och minne. Det är viktigt att du inte är sjuk, väldigt trött eller mycket deprimerad när du gör testerna. Då kan resultaten påverkas.

Inför utredningen 

Tänk igenom varför du vill göra utredningen och vilka frågor du vill ha svar på. Du får inte vara påverkad av alkohol eller droger när du gör utredningen. Du får inte heller ta läkemedel som du inte fått på recept. Orsaken är att det påverkar resultatet. Du får därför lämna urinprov.

Om du behöver hjälp med att bli drogfri kan du få komma till en beroendemottagning. Ibland kan den neuropsykiatriska utredningen göras där. 

Om du får en diagnos 

Att få diagnos för en neuropsykiatrisk diagnos kan påverka på olika sätt: 

  • I vissa fall kan du få pengar från någon försäkring som du redan har. 
  • Ibland kan diagnosen göra att du inte kan få en ny sjuk- eller livförsäkring. 
  • Transportstyrelsen kräver intyg för att du ska få köra bil. 
  • Du blir inte antagen till försvaret eller polishögskolan.
  • Du har möjlighet att få extra stöd i studier och arbete. Ibland kan du även ansöka om stöd från din kommun.

Behandling och uppföljning

När utredningen är klar går vi igenom resultatet tillsammans med dig. Du får även skriftlig information att ta med hem.

Om du får en neuropsykiatrisk diagnos kommer du att få veta vilken hjälp du kan få. Det kan till exempel vara behandling med läkemedel och information om din diagnos. Du kommer också att få diskutera din vårdplan med personalen. 

Läs mer på Behandling vid adhd och Behandling vid autismspektrum

Vill du veta mer?

Patient- och närståendeföreningar drivs av personer med egen erfarenhet. De hjälper gärna till med stöd och information redan innan du fått en diagnos.

Riksförbundet Attention är en intresseförening för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Till exempel ADHD, Aspergers syndrom, autism, språkstörning och
Tourettes syndrom. 
Läs mer på: attention.se

Autism- och Aspergerförbundet arbetar för personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. 
Läs mer på: autism.se

På 1177 hittar du mer information om ADHD och autism och tips på vad du kan göra för att må bättre.