Utökad utredning av emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)

Basutredningen tyder på att du kan ha på ett emotionellt instabilt personlighetssyndrom (tidigare kallad borderline personlighetsstörning). Du har därför blivit erbjuden en utökad utredning som kan visa om dina besvär beror på EIPS eller inte.

Varför görs en utökad utredning?

Syftet med den utökade utredningen är att du ska få en förklaring till dina svårigheter och få veta vilka behandlingar som kan hjälpa dig. 

Den utökade utredningen påbörjas så snart som möjligt efter basutredningen. För det mesta ingår minst två besök. Väntetider kan förekomma. För det mesta görs den utökade utredningen på samma ställe som du gjort basutredningen. 

Hur går utredningen till?

Den utökade utredningen bygger på basutredningen. Resultaten från de båda utredningarna vägs ihop och analyseras av en läkare som ställer diagnos. Läkaren bedömer också om du behöver utredas för något annat sjukdomstillstånd. Du får gärna ta med någon du känner. Det kan vara ett bra stöd för att komma ihåg olika saker.

Självskattning och intervju

Precis som under basutredningen får du fylla i formulär där du värderar (skattar) dina besvär. Det är viktigt att du gör det i lugn och ro och när du inte mår som sämst. Detta för att vi ska kunna bedöma hur du brukar uppleva och reagera i olika situationer i din vardag.

En viktig del av utredningen består av en fördjupad intervju som utgår från dina självskattningar.

Provtagning

Om du inte lämnat blodprov nyligen får du göra det. Blodprov tas eftersom vissa vissa besvär kan ha fysiska orsaker. 

Alkohol och droger

I utredningen ingår även frågor om alkoholvanor och droger samt ett drogtest. Anledningen är att alkohol och droger kan göra att besvären blir värre och försvåra behandlingen.

Uppföljning och behandling

När utredningen är färdig går vårdpersonalen igenom resultaten tillsammans med dig. Om den visar att du har EIPS blir du erbjuden lämplig behandling. Om du inte har EIPS kan du få remiss för att göra en annan utredning eller för att få behandling för dina symtom.

Mer om behandling vid EIPS - Emotionellt instabilt personlighetssyndrom

Mer om EIPS


På 1177 hittar du mer information om EIPS och tips på vad du kan göra för att må bättre.