Utökad utredning vid beroende

Om basutredningen visar att du har besvär som kan bero på beroendeframkallande läkemedel, alkohol eller någon annan drog, kan du bli erbjuden att göra en utökad utredning för beroende. När utredningen är klar kan du få behandling och annan hjälp.

Varför görs en utökad utredning?

Många psykiatriska och kroppsliga symtom kan bero på ett beroende av läkemedel, alkohol eller andra droger. Det är viktigt att utreda detta för att du ska få rätt hjälp för dina besvär.

Den utökade utredningen bygger på basutredningen. Resultatet från de båda utredningarna vägs samman och analyseras av en läkare som ställer diagnos. Läkaren bedömer också om du kan ha någon annan sjukdom som behöver utredas mer.

Hur går utredningen till? 

Den utökade utredningen påbörjas oftast direkt efter eller vid samma besök som basutredningen avslutas. Det tar vanligtvis mellan ett och tre besök och du kan göra den på samma mottagning där du gjort basutredningen. Du kan få träffa annan personal än tidigare när du gör den utökade utredningen. Det kan vara en sjuksköterska, läkare och/eller en psykolog. Närstående är välkomna att följa med dig.  

Självskattning

Du kommer att få fylla i formulär med frågor om din användning av droger. Precis som under basutredningen kommer du att få värdera (skatta) dina besvär med hjälp av skattningsskalor. 

Intervju

En viktig del av utredningen består av en intervju. I den får du berätta om dina besvär och svara på frågor om ditt bruk av beroendeframkallande substanser, både hur det ser ut idag och hur det varit tidigare i livet. Det är också viktigt att ta reda på om du har problem i din vardag, exempelvis med relationer och i ditt arbetsliv. Detta för att veta vilken typ av hjälp du behöver.

Provtagning

Du kommer att få lämna blodprov för att bland annat testa leverns funktion och på vilken nivå din alkoholkonsumtion ligger. Det ingår även ett drogtest då du får lämna urinprov. 

Om du behöver det kan vi göra fler tester som kan visa om du har någon annan sjukdom som behöver behandlas. En läkare kan även göra en kroppslig undersökning.

Behandling och uppföljning

När utredningen är färdig går vårdpersonalen igenom den tillsammans med dig. Om du är beroende av någon substans blir du erbjuden lämplig behandling. Du kan få behandling på en mottagning inom psykiatrin, på en beroendemottagning eller både och.

Mer om behandling av beroende

Mamma kramar dotter

Mer om beroende


​På 1177 hittar du mer information om beroende och vad du kan göra för att må bättre.