Utökad utredning av ångestsyndrom

Om basutredningen tyder på att dina besvär beror på ett ångestsyndrom blir du erbjuden en utökad utredning som kan visa om du har ett ångestsyndrom eller inte. 

Varför görs en utökad utredning? 

Syftet med den utökade utredningen är att du ska få en förklaring till dina besvär och få veta vilka behandlingar som kan hjälpa dig.

Den utökade utredningen påbörjas oftast direkt efter eller vid samma besök som basutredningen avslutas. Den tar mellan ett och tre besök, och du får ofta göra den utökade utredningen på samma mottagning där du gjort basutredningen.

Hur går utredningen till?

Den utökade utredningen bygger på basutredningen. Resultatet från de båda utredningarna vägs samman och analyseras av en läkare som ställer diagnos. Läkaren gör även en bedömning om du kan ha något annat sjukdomstillstånd som behöver utredas mer.

Självskattning

Precis som i basutredningen kommer du att få fylla i ett formulär där du får skatta dina besvär. Det kan göras hemifrån via datorn. Du får då en kod så att du kommer åt formuläret via internet. Om det inte fungerar för dig hittar vi en annan lösning. Du kan till exempel få fylla i formulären på papper. 

Provtagning

Du kan få en remiss för att lämna blodprov om du inte gjort det nyligen. Det görs eftersom ångest ibland kan ha andra orsaker än psykisk sjukdom, till exempel störning i ämnesomsättningen. Skulle proverna visa på något avvikande kommer en läkare föreslå lämplig behandling.

Alkohol och droger

I basutredningen fick du svara på frågor om alkoholvanor och bruk av droger. I den utökade utredningen ingår ofta fler frågor om det, och ett drogtest då du får lämna urinprov. Anledningen är att skadligt bruk av alkohol och droger kan vara en orsak till ångest. Då kan man behöva behandling även för det.

Behandling och uppföljning

När utredningen är färdig och du har fått en diagnos kommer du att få erbjudande om lämplig behandling. För ångestsyndrom kan du till exempel få behandling hos: 

  • vårdcentral eller husläkarmottagning
  • mottagning inom vuxenpsykiatrin
  • internetpsykiatrin

Nästa steg är att du och vårdpersonalen tillsammans gör en vårdplan för din fortsatta vård.

Mer om behandling vid ångestsyndrom

Mer om ångestsyndrom


På 1177 hittar du mer information om olika ångestsyndrom och tips på vad du kan göra för att må bättre.