Behandling vid emotionellt instabilt personlighetssyndrom

Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS), kallas ibland borderline personlighetssyndrom, behandlas för det mesta med stödjande samtal och utbildning.

Tidig behandling och patientutbildning

I början får de flesta komma på regelbundna samtal. I samtalen får du hjälp att hantera de problem du har just nu. Det kan till exempel vara om du har stark ångest eller svåra problem med relationer. Om du har andra besvär än EIPS, till exempel depression, kan du även få läkemedelsbehandling. Syftet är att stabilisera hur du mår. Du och din behandlare diskuterar vad som är viktigast att fokusera på för dig. Om du behöver mer hjälp kan du få psykologisk behandling.

Våra mottagningar erbjuder utbildning om EIPS, så kallad psykopedagogisk intervention (PPI), både för dig som patient och dina närstående. Du väljer själv vilka närstående du vill ha med. När du har kunskap om EIPS, behandlingen och hur sjukdomen påverkar dig brukar den bli lättare att hantera. Kunskap kan också hjälpa dina närstående att vara ett stöd för dig.

Psykologisk behandling

I terapierna får du hjälp att hitta strategier för att hantera dina svårigheter. Det kan handla om att förstå dina egna känslor och att öka din förmåga att lösa problem du har i vardagen. Det kan också handla om att förstå och läsa av andra.

Olika terapier fokuserar på att utveckla olika färdigheter. Du kan prata med din behandlare om vad din mottagning kan erbjuda. I listan nedan ser du vilka behandlingar som kan vara aktuella:

  • Generalistisk behandling är särskilt utformad för EIPS. I behandlingen tränar du färdigheter i relationer, impulskontroll och känsloreglering. Både individuell terapi och gruppterapi ingår.
  • Dialektisk beteendeterapi (DBT) fokuserar på att minska självskadebeteende och andra destruktiva beteenden. Både individuell terapi och gruppterapi ingår.
  • Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) fokuserar på att hantera känslor och fungera bättre i nära relationer. Både individuell terapi och gruppterapi ingår.
  • Emotional regulation group therapy (ERGT) fokuserar på att minska självskadebeteende och andra destruktiva beteenden. Terapin ges i grupp.
  • Schemafokuserad terapi (SFT) är inriktad på att upptäcka, förstå och förändra tankemönster som gör att du mår dåligt. Terapin kan ges både individuellt och i grupp.

Överföringsfokuserad terapi

Överföringsfokuserad terapi (TFT) utgår ifrån att man överför känslor från tidigare relationer till nya. Terapin ges oftast individuellt.

Inför terapin

För det mesta får man behandling 1-2 gånger i veckan i 12-18 månader. För att terapin ska ge resultat är det viktigt att du arbetar aktivt tillsammans med din terapeut.

För att terapin ska fungera får du inte ha skadligt bruk av alkohol eller droger. Då blir du först erbjuden behandling för det. Väntetiden till terapierna varierar. Du kan fråga vårdpersonalen om hur länge du kan få vänta.

Läkemedelsbehandling

Det finns ingen medicin mot EIPS men du kan få medicin som lindrar vissa av symtomen eller om du har andra besvär. Det kan till exempel vara om du har ångest eller är deprimerad. Du och din läkare diskuterar tillsammans vilka läkemedel som eventuellt kan hjälpa dig.

Vad händer sen?

Du och vårdpersonalen gör tillsammans regelbundna uppföljningar av din behandling. Du får svara på frågor och själv värdera hur du mår. Om din behandling behöver ändras eller kompletteras får du och din behandlare diskutera det. Du kan också behöva utredas för andra svårigheter.

Mer om EIPS


På 1177 hittar du mer information om EIPS och tips på vad du kan göra för att må bättre.