Behandling av bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom behandlas med läkemedel och utbildning. Terapi och i vissa fall elbehandling kan också hjälpa. Du och vårdpersonalen kommer tillsammans fram till vad som passar dig bäst.

Behandlingar

Ibland blir en sjukdomsperiod så svår att det är nödvändigt att bli inlagd på en avdelning. Där finns personal som kan hjälpa dig när det känns extra svårt. Om du behöver det kan läkarna snabbt ändra din behandling. Närstående får gärna besöka dig om du vill.

Läkemedelsbehandling

Läkemedel är grunden i behandling av bipolär sjukdom. I första hand används läkemedel som är stämningsstabiliserande. De motverkar kraftiga svängningar i sinnesstämningen och minskar risken för att du ska bli sjuk. Man tar läkemedlet varje dag, ofta hela livet, även under perioder när man mår bra.

I första hand rekommenderar vi behandling med litium, som är väl beprövat. Behandlas du med litium får du ta prover regelbundet för att se att koncentrationen av läkemedlet i blodet är lagom. Om litium inte passar dig finns andra alternativ. Ibland kan man behöva prova flera sorter innan man hittar den medicin som passar bäst.

När du är i en manisk period får du ofta en kombination av läkemedel som är rogivande och stämningsstabiliserande. Har du en depression kan du behöva en medicin mot det. Under en period kanske du också behöver läkemedel mot sömnproblem eller ångest.

Psykologisk behandling

För dig som har bipolär sjukdom kan psykologisk behandling vara ett komplement till läkemedel. Behandlingen kan både minska symtomen och förebygga nya sjukdomsperioder. Du kan få terapi när ditt stämningsläge har stabiliserats.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är den vanligaste behandlingen. Den kan ges i grupp eller enskilt, oftast en gång i veckan. Hur länge behandlingen pågår varierar. Prata med din läkare om vad som kan vara aktuellt för dig. För att terapi ska fungera får du inte ha skadligt bruk av alkohol eller droger. Då blir du först erbjuden behandling för det.

Elbehandling

Elbehandling (ECT) är en vanlig behandling vid perioder med svår depression. Behandlingen kan ge ett snabbare resultat än läkemedel. Skulle det bli aktuellt för dig får du mer information av din läkare.

Patientutbildning

Att förebygga nya perioder med depression eller mani är viktigt eftersom varje period innebär:

  • lidande för dig och dina anhöriga
  • påfrestning för hjärnan och risk för skador
  • ökad risk för olycksfall och självmordsförsök
  • risk för att sjukdomsperioderna blir tätare, längre och svårare att behandla.

Våra mottagningar erbjuder utbildning om bipolär sjukdom, så kallad psykopedagogisk intervention (PPI), både för dig och dina närstående. Kunskap om sjukdomen och hur du kan sköta om dig kan hjälpa dig att undvika nya sjukdomsperioder. Kunskapen kan också hjälpa dina närstående att vara ett stöd för dig.

Vad händer sen?

Du och vårdpersonalen gör tillsammans regelbundna uppföljningar av din behandling. Om behandlingen behöver ändras får du och din behandlare diskutera det. Du kan också behöva utredas för andra problem.

Har du en bipolär sjukdom typ 1 eller behandlas med litium behåller du kontakten med oss i psykiatrin. Andra bipolära sjukdomar behandlas vanligen på en vårdcentral när man mår bättre.

Mer om bipolär sjukdom


På 1177 hittar du mer information om bipolär sjukdom och vad du kan göra för att må bättre. ​