Mer om utredning

Utredningsarbetet syftar till att både patient och vi som behandlare ska förstå vilka bakomliggande orsaker det finns till individens psykiska problem och som har bidragit till att personen har begått brott och kanske också har ett missbruk. Dessutom hjälper vi till att hitta egna styrkor och skyddande faktorer.

Hon eller han får också genomgå hälsokontroller för att se om det finns någon bakomliggande kroppslig ohälsa som kan påverka negativt.

I utredningsarbetet ingår bland annat: 

  • Journalgenomgångar 
  • Djupintervjuer med patienten
  • Samtal med närstående
  • Specialiserade utredningar, till exempel blodprov, infektionsprover med mera
  • Funktionsbedömningar
  • Psykologbedömning
  • Kartläggning av patientens nätverk och ekonomi