Jämförelse av KBT-metoder mot tvångssyndrom

Just nu genomförs en studie som jämför sedvanlig KBT (individuell face-to-face behandling) för tvångssyndrom med internet KBT för tvångssyndrom. 

Personer med tvångssyndrom besväras av obehagliga och ångestframkallande tankar (tvångstankar) om att man exempelvis har glömt spisen på, att man kan få en smitta eller att saker måste vara symmetriska. För att lindra obehaget tar man ofta till olika beteenden (tvångshandlingar).

Just nu genomför Psykiatri Sydväst en studie som jämför sedvanlig KBT (individuell face-to-face behandling) för tvångssyndrom med internet KBT för tvångssyndrom. 

Läs mer på Psykiatri sydvästs webbplats >>