Utredning

För det mesta kommer personen först till en av våra två akutavdelningar, vilka ligger i närheten av Huddinge sjukhus. 

Därifrån hänvisas personen sedan till någon av våra andra 11 vårdavdelningar. När hon eller han börjar må bättre påbörjar vi en utredning syftande till ökad förståelse för individens behov 

Läs Mer om utredning