Mer om rättspsykiatrisk behandling

Den rättspsykiatriska vården sker enligt en trappstegsmodell, där kraven är små i början. 

Under behandlingens gång ställs successivt ökade krav på patienten i syfte att han eller hon ska kunna vistas alltmer utanför vårdavdelningen under kontrollerade former. Mot slutet av trappan kan behandlingen ha utmynnat i att personen har sysselsättning och andra aktiviteter utanför vårdavdelningen.

Vem bestämmer om frigång?

Frigång är tillstånd att vistas utanför vårdavdelningen men inom sjukhusets område.

För patienter som vårdas enligt lagen om rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning bestämmer Förvaltningsrätten om eventuella frigångar och permissioner.

För personer som vårdas enligt lagen om rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning kan överläkaren på vårdavdelningen besluta om frigångar och permissioner.