Mer hjälp vid adhd

Här hittar du mer hjälp som du som har adhd kan få.

Lär dig mer om adhd

Våra mottagningar erbjuder utbildning om adhd i grupp, både för dig som patient och dina närstående. Utbildningen ger kunskap och verktyg som kan hjälpa dig att hantera din adhd.

Arbetsterapi

Du kan få träffa en arbetsterapeut som kan hjälpa dig att hitta bra rutiner för hur du kan strukturera din vardag. Arbetsterapeuten kan också tipsa dig om olika hjälpmedel.

Det kan till exempel vara en mobilapp som hjälper dig att hålla reda på tider och aktiviteter. Om du har sömnproblem kan ett tyngdtäcke ibland vara till hjälp. 

Hjälp med kontakter

Vårdpersonalen kan hjälpa dig att planera möten med andra myndigheter eller med din arbetsgivare. Prata med din behandlare om du vill ha hjälp med det.

Boendestöd

Personer med adhd har ofta svårt att skapa struktur i sin vardag. Du som har problem med det kan ansöka om boendestöd hos din kommun.

Stödet utgår från ditt hem. Men du kan också få hjälp utanför hemmet med sånt som är viktigt i din vardag.

Stöd vid arbete och studier

Du som har adhd kan få en del hjälp och stöd i arbetslivet, eller om du vill studera: 

  • Arbetsförmedlingen kan ge stöd för att hitta ett arbete som passar dig. Personalen på Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att diskutera med din arbetsgivare hur din arbetssituation kan anpassas. 
  • På Komvux kan du som är vuxen få en del stöd och anpassning av studier på gymnasie- och grundskolenivå. Hur stödet ser ut varierar. Kontakta Komvux i din kommun för mer information.
  • Många folkhögskolor har utbildningar och kurser som är anpassade för personer med adhd.
  • Universitet och högskolor har samordnare som kan ge stöd och underlätta studierna för dig som har adhd. Vänd dig till den skola du är intresserad av för att få veta mer.

Vill du veta mer?

På 1177 Vårdguiden hittar du mer information om adhd och tips på vad du kan göra för att må bättre. 

Boktips om adhd

  • Adhd-hjälpen: för ett liv i balans. Av Katarina A Sörngård. Natur & Kultur (2014).
  • Adhd/add som vuxen: så lyfter du fram dina styrkor. Av Laura Honos-Webb. Natur & Kultur (2010).