Patient- och närståendeutbildning ADHD

Vår digitala patient- och närståendeutbildning ger patienter och närstående grundläggande kunskaper om ADHD.

Om utbildningen

Patient- och närståendeutbildning för ADHD har tagits fram av erfarna kliniker inom Region Stockholm och vänder sig till vuxna patienter och deras närstående. Utbildningen är uppdelad i tre moduler som består av texter, bilder, filmer och frågor som patienten (och eventuella närstående) arbetar självständigt med i sin egen takt.

Utbildningen förmedlas genom plattformen Stöd och Behandling som är en av 1177 Vårdguidens eTjänster. För att kunna genomföra utbildningen krävs inloggning med Mobilt Bank ID eller annan e-legitimation.

Utbildningens innehåll

I den första modulen får du information och kunskap om själva diagnosen. I den andra modulen får du lära dig om olika behandlingsmetoder och hjälpmedel. I den tredje modulen får du lära dig hur du själv kan hantera symtom och stress genom struktur i vardagen och goda levnadsvanor. Vi tar även upp olika former av stöd och hjälp som går att få från samhället.

Frågor om innehållet

Under utbildningen har du möjlighet att ställa frågor om innehållet genom att skicka ett meddelande i programmet. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är en chatt och vi svarar på frågor inom fem arbetsdagar. Om du har frågor som rör din vård, som till exempel medicinering, kontaktar du istället mottagningen genom 1177 Vårdguiden eller direkt på telefon.

Starta utbildningen

Om du har fått ett informationsbrev hemskickat eller varit på ett besök på mottagningen kan du nu stätta i gång med utbildningen. Du loggar in med ditt personnummer och Mobilt Bank ID. Kontakta mottagningen om du har frågor eller har problem med att logga in.

Du loggar in i utbildningen här >

Avgifter

Utbildningen är kostnadsfri om du har frikort, annars skickar vi en faktura på 250 kronor för varje uppstartad modul. Läs mer om patientavgifter i vården här >

Teknisk support

Om du har tekniska problem eller frågor, till exempel kring inloggning, kan du kontakta supporten på 1177 Vårdguiden på telefon 0770-72 00 00, öppet alla dagar 06-22.