YES-projektet

Psykiatricentrum Södertälje samarbetar med Södertälje kommun i en studie för personer mellan 18 och 23 år med depression eller bipolär sjukdom och som vill ut i arbetslivet.